Home » featured, Headline, hyde park, komputery, społeczeństwo

Warto jest dbać o aktualności

19 October 2011 No Comment

Przy prowadzeniu dowolnego serwisu online, podstawowa komunikacja z jego użytkownikiem odbywa się poprzez stronę internetową. Zadaniem autorów i redaktorów jest wprowadzanie nowych treści, użytkownik zaś zapoznaje się z nimi, opiniuje a także przekazuje innym użytkownikom.

Å»eby jednak więź z odbiorcą była trwała i pozostawała nienaruszona, trzeba zapewnić mu dostęp do coraz to nowych i różnych wiadomości, o jakie wzbogacany jest wspomniany serwis. Dlatego absolutnie kluczowym jego elementem, są aktualności prezentowane w wyróżnionym, łatwym do odnalezienia miejscu. Dzięki nim, powracający użytkownik ma możliwość szybkiego i komfortowego zapoznania się z wszelkimi nowościami, jakie pojawiły się od jego ostatniej wizyty. Warto umieszczać tam nie tylko bieżące informacje z tematyki, jakiej poświęcona jest strona. Jest to również najlepsze miejsce na przekazanie wiadomości dotyczących wszelkich zmian w nim zachodzących. Bogaty dział aktualności jest przecież wizytówką serwisu, świadczy o jego dynamice i przydatności prezentowanych w nim treści.

Comments are closed.