Home » hyde park, komputery

Przewodnictwo elektryczne metali

20 May 2012 No Comment

Prąd przez różne przedmioty i urządzenia przepływa w różny sposób. Przez jedne z większa łatwością, przez inne nie jest to takie proste. Wszystko zależy czy mamy do czynienia z przewodnikiem czy nie. Właściwości te wykorzystuje się w wielu dziedzinach przemysłu.


Oto jak odbywa się dla przykładu. przepływ prądu przez przewodnik z metalu. Zjawisko to wykorzystują między innymi magnetyczne transformatory toroidalne. Zacząć należy od tego, co nazywamy metalem. Jest wiec to każde ciało, którego krystaliczna budowa umożliwia obecność jonów dodatnich metalu, które znajdują się przez cały czas w ruchu drgającym. Swobodne elektrony również znajdują się w tej sieci krystalicznej, przemieszczając tam chaotycznie. Można to porównać do ruchu cząsteczek gazu. Dlatego mówi się na przykład o gazu elektronowym. W metalicznych przewodnikach, prąd elektryczny ma wiec postać uporządkowanego ruchu elektronów swobodnych. Przez metale prąd przepływa z łatwością, co wiąże się z koniecznością pamiętania o tym, aby odpowiednio zachowywać się wobec metalowych części znajdujących się w obwodzie elektrycznym, na przykład dotykać ich tylko przez gumowe rękawiczki.

Comments are closed.