Home » Dzieci i rodzina, featured, Headline, hyde park, społeczeństwo, styl życia

Przekazywanie wartości

25 August 2011 No Comment

Coraz mniej członków najmłodszych pokoleń sięga po różne formy ekspresji artystycznej. Przeobrażający się model rodziny, dla której najważniejsze są korzyści materialne nie sprzyja zmianie sytuacji. Odwrócenie trendu będzie trudne, jednak warto przyjrzeć się indywidualnym, niejednokrotnie pokrzepiającym, przypadkom.

Ważne jest wykształcenie w sobie cech poszukiwacza wiedzy i form na wyrażanie siebie od najmłodszych lat, w których wszelkie docierające do rodzących się zmysłów konstruktywne informacje są na wagę złota. Bywa również tak, że cechami tymi obdarzone są dzieci, których rodzice i pozostali członkowie rodziny nie kultywują wartości artystycznych czy intelektualnych. Wtedy jest to sukces różnego rodzaju placówek wychowawczych, szkoły i fundacji lub po prostu kwestia indywidualnych zainteresowań dziecka, które jednakowoż gdzieś poza najbliższym rodzinnym otoczeniem musiało się zetknąć z aktywnością artystyczną i zostało w jakiś sposób intelektualnie zachęcone do zaangażowanych działań na danym polu. Młodzieńcze zaintrygowanie jest najlepszym narzędziem indywidualnego rozwoju.

Comments are closed.