Home » featured, Headline, hyde park, społeczeństwo

Ocenianie poziomu znajomości języka angielskiego

24 October 2011 No Comment

Najważniejszą rzeczą przy szukaniu pracy jest atrakcyjne CV. Napisanie życiorysu tak aby zainteresować sobą przyszłego pracodawcę jest jednak niezmiernie trudne. Nie tylko musimy zaprojektować je tak, aby przyciągało uwagę czytających i wyróżniło nas spośród tysięcy innych CV, ale również musimy poprawnie przedstawić fakty z naszego życia.

Wypisywanie nazw szkół nie powinno sprawiać nam problemów, podobnie jak przedstawianie historii naszego doświadczenia zawodowego. Jednakże wiele osób ma niezmierne trudności z określeniem znajomości języka obcego. Jeśli chcielibyśmy być wiarygodni, możemy jednak skorzystać z kilku rozwiązań, które pomogą nam obiektywnie określić nasz poziom języka. Ponadto pomogą nam uatrakcyjnić nasze CV, które będzie przeważało nad innymi tym, że dane jakie w nim się znajdą będą w pełni wiarygodne. Aby mieć określony poziom znajomości języka angielskiego możemy zapisać się na egzaminy przeprowadzane przez Cambridge Assesment Center? Najpopularniejsze z tych egzaminów to FCE, CAE i CPE, który jest najtrudniejszy i świadczy o znajomości języka na poziomie bliskim do natywnego. Po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymujemy certyfikat, którego rozpoznawalność jest ogromna nie tylko w Polsce ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Oprócz tych egzaminów, istnieje również możliwość zdawania egzaminów TOEFL jak i TOEIC. Egzaminy te są z kolei takie same dla osób na każdym poziomie. Natomiast ilość punktów jakie otrzymamy z testu jest odzwierciedleniem naszej znajomości języka. Po takich wynikach otrzymanych od poszczególnych instytucji, nasz angielski Poznań staje się już łatwy do określenia, a nasze CV bogatsze o kolejne potwierdzone kwalifikacje.

Comments are closed.