Home » featured, Headline, hyde park

Niebezpieczne polskie drogi

9 August 2011 No Comment

Niebezpieczeństwo polskich dróg oszacować można w każdym wydaniu telewizyjnych wiadomości wieczornych, gdzie pojawiają się zdjęcia z miejsc tragicznych wypadków. Szczególnie weekendy i święta kończą się dla wielu Polaków mało przyjemnie, w postaci drobnych kolizji, stłuczek, ale też poważnych wypadków drogowych.


Przeprowadzone niedawno badania w skali europejskiej potwierdziły, że polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej. Liczba wypadków, które mają miejsce w Polsce przez kilka miesięcy często przewyższa liczbę wypadków w innych krajach przez cały rok. Nie tylko liczba wypadków odbiega od średniej, ale też przeżywalność ofiar wypadku jest niezwykle niska. Jest to nie tylko problem w skali ludzkiej, ale też poważne obciążenie ekonomiczne. Szacuje się, że Polska traci około 100 milionów złotych rocznie z powodu wypadków drogowych. Dodatkowo liczone są straty, które wynikają z ubytku ludzi pracujących, a więc tym samym spadku PKB. Pomoc drogowa Wrocław potwierdza wnioski z przeprowadzonych badań, które jako główne przyczyny wypadków wskazują nadmierną prędkość oraz zły stan infrastruktury drogowej.

Comments are closed.