Home » biznes, społeczeństwo, styl życia

Jak zainteresować przyszłego pracodawcę?

19 September 2011 No Comment

Chociaż wciąż mówi się o ciągłym wzroście gospodarczym i lepszych perspektywach rozwoju zawodowego, to jednak wcale nie jest łatwiej przy szukaniu pracy. Przeciwnie, przybywa osób z wyższym wykształceniem, które jednak nie posiadają niezbędnego doświadczenia zawodowego. Zdobycie stałej umowy o pracę często jest więc poza zasięgiem możliwości wielu osób.

Mimo, że w urzędach pracy, w prasie i na odpowiednich portalach internetowych pojawiają się wciąż coraz to nowe ogłoszenia o pracę, to jednak na każde miejsce jest zazwyczaj po kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kandydatów o podobnych kwalifikacjach. Å»eby zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy, warto ze szczególną uwagą przygotować podstawowe dokumenty – list motywacyjny i przede wszystkim CV. W tym drugim dokumencie trzeba koniecznie zawrzeć informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jak również dane osobowe i klauzulę o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Istotny jest również przejrzysty układ dokumentu. Å»eby ułatwić sobie jakoś konstruowanie CV, warto przejrzeć wzory CV. Zwykle sporo jest ich w internecie, ale zamieszcza się je również w podręcznikach do przedsiębiorczości i różnych poradnikach.

Comments are closed.