Home » featured, Headline, hyde park

Dziecięce zajęcia w żłobku

18 August 2011 No Comment

Wielu rodziców nie może sobie pozwolić na to żeby zostać ze swoimi małymi dziećmi w domu, dlatego oddaje je pod opiekę żłobków. Miejsca w placówkach publicznych są ograniczone, dlatego coraz większą popularnością cieszą się żłobki prywatne. Dzieci mogą tam liczyć na profesjonalną opiekę, która przyczynia się do ich rozwoju na różnych płaszczyznach.


Każdy żłobek Poznań ma opracowany program, według którego dzieci mają organizowany czas. W trakcie dnia mają miejsce różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w tym zabawy ruchowe. Mogą to być ćwiczenia ogólnorozwojowe, a także ruchowo – naśladowcze, a ich celem jest doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka. Mają tam też miejsce różne zabawy tematyczne, jak sklepowe czy kuchenne, które mają kształtować wyobraźnię dzieci, a także pomagać im zrozumieć otaczający je świat. Nie obędzie się również bez opowiadania bajek i śpiewania piosenek, które stanowią dla dzieci dużą atrakcję, a jednocześnie pomagają w rozwoju mowy, pamięci i kreatywności. Dostępne są też liczne zabawki edukacyjne, które mają pomagać w ćwiczeniu koordynacji ruchowej, wyobraźni i zdolności manualnych.

Comments are closed.