Home » Dzieci i rodzina, featured, Headline, hyde park, społeczeństwo, styl życia

Czynniki wpływające na rozwój dzieci

9 November 2010 No Comment

W każdym okresie dzieciństwa dzieci bawią się w sposób czynny i bierny. Zabawa kształtuje psychomotorykę dziecka we wszystkich etapach jego rozwoju. Dzieci odkrywają świat i odkrywają siebie poprzez gry. Gry dla dzieci przyczyniają się do rozwoju każdej z dziedzin zaangażowanych w rozwój dzieci. Gry i zabawy kształcą osobowość, dają radość oraz sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.

Poprzez zabawę dzieci kształcą swoje zdolności umysłowe: spostrzegawczość, wyobraźnię, pamięć, umiejętność logicznego myślenia. Uczenie się poprzez zabawę wyzwala ciekawość i zainteresowania poznawcze, motywuje do wykonywania zadań i rozwija twórcze postawy. Istnieje wiele gier i zabaw, które oprócz dostarczenia dziecku przyjemności kształtują jego postawy społeczne. Gry dla dzieci stymulują rozwój fizyczny i umysłowy. Niektórzy naukowcy klasyfikują gry na społeczne i poznawcze. Gry społeczne odnoszą się do uczestnictwa i współdziałania z innymi dziećmi. Rozwijają takie cechy jak: odpowiedzialność, pewność siebie, dyscyplina. Gry poznawcze odzwierciedlają poziom rozwoju umysłowego dzieci. Rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych. Dzieci, które wyrażają swoja kreatywność poprzez gry społeczne lub poznawcze lepiej radzą sobie w codziennym życiu. Gry dla dzieci uczą podporządkowywać się przyjętym normom postępowania. Przybliżają zasady moralne: uczciwość, odpowiedzialność, obowiązkowość. Poprzez tradycyjne gry dzieci uczą się zasad oraz wartości panujących w ich kulturze. Gry i zabawy służą prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wykształcone dzięki nim umiejętności będą przez nie wykorzystywane w późniejszym życiu.

Comments are closed.