Home » społeczeństwo

Bramy garażowe od A do Z

16 July 2013 No Comment

bramy wiśniowskiCokolwiek byśmy o bramach nie napisali, faktem jest, iż wyposażenie tego typu stało się niezwykle powszechne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Warto jednak spojrzeć szerzej i popatrzyć nań przez nieco inny pryzmat, uwzględniający oficjalną ich definicją oraz pewne uwarunkowania historyczne. To bowiem, że dziś bramy wiśniowski widać na każdym kroku, wcale nie upoważnia nas do tego, aby tematyką tą nie interesować się w ogóle, a wręcz przeciwnie. Jeżeli więc ktokolwiek czuje potrzebę przybliżenia sobie sprawy bram, niech zacznie właśnie od owej definicji.

Definicja bramy

Ta zaś jest bardzo prosta i właściwie to oczywista, ponieważ jednoznacznie twierdzi, że bramy Wiśniowski, nazywane także wrotami, to główne wejścia tudzież wjazdy na szeroko rozumiane tereny o charakterze zamkniętym i zamykane otwory, które ujmuje się w konstrukcjach architektonicznych budowli.

Rodzaje bram ze względu na funkcje

Jeśli chodzi natomiast o wspomniane już spojrzenie przez pryzmat historii, wyklarowały się trzy rodzaje tegoż wyposażenia, z czego jeden, znany już od starożytności, to bramy typu warownego, których główną funkcją była funkcja obronna w różnorakiego rodzaju fortyfikacjach, takich jak na przykład zamki, twierdze czy mury. Zazwyczaj przypominała ona warowną basztę, była chroniona tak zwaną broną i posiadała zwodzony most, utrudniający przedostanie się przezeń siłą wroga. Kolejnym rodzajem są tak zwane bramy triumfalne, znane nam przede wszystkim z lekcji historii, bowiem to właśnie one służyły od szesnastego wieku (a konkretniej w baroku) władcom do przejeżdżania po udanych bitwach i to właśnie one wzorowały się na starożytnych łukach triumfalnych. Ostatni rodzaj to wreszcie te bramy wiśniowski, które znamy z codzienności, a które znajdują się w różnorakiego rodzaju ogrodzeniach. Niemniej, jako że tworzy się je już od baroku, pierwsze projekty tychże były zdecydowanie różne od tych, które znamy z dzisiejszej codzienności, ale wraz z upływem setek lat wszystko się w ich kwestii zmieniło.

Bramy dziś

Jak natomiast wyglądają bramy wiśniowski dziś? A no bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę właściwie wszystkie ich przymioty. Oczywiście, jeśli chodzi o zastosowanie, zbyt wiele się nie zmieniło, ale kwestia wykonania i co najistotniejsze, kwestia ewentualnego ich zautomatyzowania za pomocą specjalnych automatów.

Comments are closed.