Home » biznes

Czy nadajesz się na menedżera?

20 May 2012 No Comment

Choć zarządzanie od lat jest jednym z najpopularniejszych w naszym kraju kierunków studiów, nie ulega wątpliwości, że nie każdy ma predyspozycje do zarządzania ludźmi. Często nawet zdobyta w ciągu pięciu lat studiowania tej dziedziny wiedza nie wystarcza, by wpłynąć na wrodzone i nabyte predyspozycje (czy raczej ich brak). Między innymi dlatego wiele firm poszukujących pracowników na stanowiska kierownicze w procesie rekrutacyjnym przeprowadza specjalne testy dla menedżerów, sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności, a także właśnie predyspozycje do zarządzania ludźmi. Na czym polegają takie testy i czy rzeczywiście ich wyniki są miarodajnym odzwierciedleniem umiejętności kandydata?
Każdy taki test, na przykład siedmiowymiarowy test osobowości, ma na celu sprawdzenie praktycznej wiedzy kandydata z zakresu przywództwa, motywowania i rozwoju podwładnych, koordynowania i planowania przebiegu pracy w zespole. Testy takie sprawdzają jednak nie tylko zdobytą na studiach lub nabytą w własnym zakresie wiedzę o zarządzaniu zespołem, ale również kluczowe na stanowiskach kierowniczych cechy i umiejętności, takie jak między innymi: umiejętność podejmowania decyzji, poziom odporności na stres czy zdolność do szybkiego reagowania na zmiany.
Niewątpliwie testy na menedżerów stanowią niemałą pomoc dla osób zajmujących się rekrutacją, dostarczając wielu dodatkowych, niezawartych w CV czy liście motywacyjnym informacji o kandydatach. Bez wątpienia warto też samodzielnie przeprowadzić na sobie taki test przed ubieganiem się o pracę na stanowisku kierowniczym – takie testy są bowiem dostępne za darmo w Internecie, warto z tego skorzystać.

Comments are closed.