Home » biznes, społeczeństwo, styl życia

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

20 January 2012 No Comment

Zdawać by się mogło, że dla kapitalistycznych, nastawionych na konsumpcję krajach wszystko ma charakter masowy i typowo komercyjny. W ostatnich jednak latach można zaobserwować już zjawisko odwrotne.

Znudzeni plastikowym światem konsumenci zaczynają poszukiwać nisz, chcą dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym świecie, zamiast przebywania w tłumie zaczynają wybierać samotność, coraz większy nacisk kładą na wszystko co związane z ekologią. Swego rodzaju modą stają się już turystyka miękka, alternatywna, popularne staja się ekologiczne samochody, coraz więcej mówi się też o alternatywnych źródłach pozyskiwania energii. Bycie „eko”, podobnie jak prowadzenie odpowiedzialnego biznesu stają się czymś, do czego dąży każdy nowoczesny przedsiębiorca. W firmach przyszłości, chociaż wciąż nastawionych na generowanie zysków, coraz częściej zaczyna się zwracać uwagę na środowisko oraz społeczne interesy. Normą staje się wspieranie różnych akcji charytatywnych, wdrażanie pomysłów, które mają na celu dbanie o środowisko. Niezwykle pomocna może okazać się corporate social responsibility ankieta. Dzięki niej każdy przedsiębiorca może sprawdzić, w jakim stopniu jego firma wpisuje się w nowoczesną koncepcję odpowiedzialnego biznesu.

Comments are closed.