Home » featured, Headline, hyde park, kultura, społeczeństwo

Artysta idealny

25 August 2011 No Comment

Jednym z wielu artystów, których mocno trzymają się stereotypy jest niewątpliwie Michał Anioł. Postać renesansowego rzeźbiarza stanowi prototyp popędliwego artysty targanego sprzecznymi namiętnościami i z pozoru nie dającymi się zsyntetyzować wpływami.

Z jednej strony fascynacja antycznym sposobem przedstawiania postaci, z drugiej sprzeczny ze starożytnymi koncepcjami świata monoteizm, wynikający z ideałów kontrreformacji, a przy tym zamiłowanie do form zachwianych, niejednoznacznych, powstałe w wyniku wpływów rzeźb hellenistycznych, dające asumpt do twórczości rokokowej, wreszcie głęboka i fanatyczna wręcz wiara w ostatnich latach życia. Wszystkie informacje o twórczej postawie Michała Anioła łączą go chociażby z oficjalną, twórczą sylwetką Adama Mickiewicza i setkami innych, mniej znanych artystów. Nie ma nic złego w legendzie, którą tworzą najczęściej niepotwierdzone informacje i plotki. Trzeba jednak dbać zachowywać rozwagę i nie ulegać magii łatwych kategoryzacji, które zbyt często dotykają świat sztuki i jej wytwórców – artystów niejednokrotnie uczestniczących w tworzeniu takich legend.

Comments are closed.